Log in

Πατούλης: Αντί να στηρίξει τις επιχειρήσεις, επιχορηγεί την... Α.Α.Δ.Ε. του κ. Πιτσιλή!

Σε έμμεση διαδικασία ενίσχυσης των ταμείων της Εφορίας και του Ε.Φ.Κ.Α. αλλά και σε παγίδα απρόσμενης πρόσθετης υπερχρέωσης για χιλιάδες μικρές επιχειρήσεις εξελίσσεται το πρόγραμμα καταβολής μη επιστρεπτέων επιχορηγήσεων σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, το οποίο υλοποιεί η Περιφέρεια Αττικής. 

Γράφει ο: 

Όπως προκύπτει από την απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής Γεωργίου Πατούλη για την πρόσκληση συμμετοχής στη Δράση "Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Αττική", σε κάθε περίπτωση κατά την οποία επιχείρηση που ζητά την επιχορήγηση έχει χρέη προς την Φορολογική Διοίκηση - δηλαδή την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων - ή και τον Ε.Φ.Κ.Α., ακόμη κι αν τα χρέη αυτά δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμα, το ποσό της επιχορήγησης θα "κατάσχεται" μερικώς ή ολικώς από τους φορείς αυτούς για την εξόφληση του συνόλου των συγκεκριμένων χρεών. Σε περίπτωση που τα χρέη υπερβαίνουν σε συνολικό ποσό το ύψος της εγκριθείσας επιχορήγησης, ολόκληρο το ποσό αυτής θα "κατάσχεται", ήτοι θα παρακρατείται για την μερική εξόφληση των χρεών και στην επιχείρηση δεν θα απομένει για είσπραξη ούτε ένα ευρώ. Εάν η επιχορήγηση είναι μεγαλύτερη σε ποσό από το σύνολο των χρεών, το ποσό αυτής θα χρησιμοποιείται πρώτα για την ολοσχερή εξόφληση των χρεών και το εναπομείναν υπόλοιπο θα δίδεται τελικά στην αιτούσα επιχείρηση.

Ο συμψηφισμός της επιχορήγησης με τα χρέη προς την Α.Α.Δ.Ε. και τον Ε.Φ.Κ.Α. θα γίνεται ακόμη και σε περίπτωση που τα χρέη έχουν ρυθμιστεί να εξοφληθούν τμηματικά, σε πολλές μηνιαίες δόσεις οι οποίες μπορεί να λήγουν πολλούς μήνες ή και έτη μετά την ημερομηνία έγκρισης της επιχορήγησης! Ουσιαστικά δηλαδή με την επιχορήγηση η Α.Α.Δ.Ε. του κ. Πιτσιλή και ο Ε.Φ.Κ.Α. θα προεισπράττουν από την κάθε αιτούσα επιχείρηση τα χρέη της τα οποία κανονικά έχουν ρυθμιστεί για τμηματική αποπληρωμή σε βάθος πολλών μηνών ή και ετών!

Εξαίρεση από τον παραπάνω επαχθή κανόνα του συμψηφισμού θα ισχύει μόνο για τα χρέη τα οποία έπρεπε κανονικά να εξοφληθούν την περίοδο Μαρτίου-Δεκεμβρίου 2020 αλλά οι πληρωμές τους έχουν ανασταλεί μέχρι τις 30-4-2021.

Οι συμψηφισμοί θα είναι κατά τα λοιπά υποχρεωτικοί καθώς ένα από τα δικαιολογητικά που - σύμφωνα με την απόφαση Πατούλη - πρέπει να προσκομίσει κάθε αιτούσα επιχείρηση για να λάβει την επιχορήγηση είναι είτε αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας είτε βεβαίωση οφειλής, η οποία, σύμφωνα με την ισχύουσα φορολογική και ασφαλιστική νομοθεσία, εκδίδεται σε περίπτωση ύπαρξης οφειλών, ακόμη και μη ληξιπρόθεσμων ακόμη και ρυθμισμένων σε δόσεις, προκειμένου από το ποσό που θα λάβει ο αιτών από φορέα του Δημοσίου να παρακρατηθεί ποσό ίσο με το ύψος των οφειλών του και αν υπάρχει εναπομείναν ποσό, να αποδοθεί στη συνέχεια σ' αυτόν.

Ωστόσο,  οι "κατασχέσεις" στα ποσά των επιχορηγήσεων, οι οποίες θα επιβάλλονται με την μορφή υποχρεωτικών συμψηφισμών με τα υφιστάμενα χρέη των αιτούντων επιχειρηματιών, δεν είναι ο μόνος επαχθής όρος-παγίδα που κρύβει η απόφαση Πατούλη. Υπάρχει κι ένας ακόμη όρος, ο οποίος σε συνδυασμό με τους συμψηφισμούς, καθιστά την όλη υπόθεση των .... μη επιστρεπτέων επιχορηγήσεων της Περιφέρειας Αττικής σε ασύμφορη για πλήθος μικρών επιχειρήσεων που πληρούν τους υπόλοιπους όρους. Η δράση της 

Περιφέρειας Αττικής απαιτεί από κάθε επιχείρηση που θα συμμετάσχει σ' αυτήν να πραγματοποιήσει κατά τη διάρκεια του 2021 δαπάνες για αγορές εμπορευμάτων, πρώτες ύλες, παροχές υπηρεσιών, ενοίκια, μισθούς εργαζομένων και λειτουργικές ανάγκες ίσες ή μεγαλύτερες σε σύνολο από το ύψος της επιχορήγησης! Αν οι δαπάνες αυτών των κατηγοριών που θα πραγματοποιήσει το 2021 η επιχείρηση υπολείπονται του ποσού της επιχορήγησης, το ποσό της διαφοράς θα πρέπει να επιστραφεί στην Περιφέρεια μετά από έλεγχο που θα πραγματοποιηθεί το 2022!

Εν κατακλείδι, με βάση τα όσα προβλέπει η απόφαση Πατούλη, μια επιχείρηση που δικαιούται να λάβει επιχορήγηση π.χ. 20.000 ευρώ κι έχει χρέη προς την Εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία 22.000 ευρώ όχι μόνο δεν θα πάρει ευρώ από την επιχορήγηση, καθώς το συνολικό ποσό της παρακρατηθεί για να εξοφληθεί ίσου ύψους ποσό από τα χρέη της, αλλά θα είναι υποχρεωμένη να πραγματοποιήσει φέτος δαπάνες για αγορές εμπορευμάτων και πρώτες ύλες ή για παροχές υπηρεσιών, καθώς και για ενοίκια, μισθούς εργαζομένων και λειτουργικές ανάγκες συνολικού ύψους 20.000 ευρώ τουλάχιστον! Κι αυτό εντός του 2021 κατά τη διάρκεια του οποίου είναι πολύ πιθανό να ισχύσει για πολλούς ακόμη μήνες καθεστώς καραντίνας και αναστολής πάσης μορφής επιχειρηματικής δραστηριότητας, όπου θα είναι αδύνατη η λειτουργία της επιχείρησης! Δηλαδή, η απόφαση Πατούλη απαιτεί ουσιαστικά από χιλιάδες επιχειρήσεις δικαιούχους των επιχορηγήσεων που δεν θα μπορούν να λειτουργήσουν λόγω παρατάσεων στο lock down, να πραγματοποιήσουν δαπάνες σαν να πρόκειται να λειτουργήσουν κανονικά για όλη τη διάρκεια του έτους, για να καλύψουν το ύψος των επιχορηγήσεων που θα έχουν λάβει, για να μην αναγκαστούν να τις γυρίσουν πίσω!