Log in

ΕΛ.ΠΕ.: Σε νέα ιστορικά υψηλά τα αποτελέσματα εξαμήνου

Με νέο ιστορικό υψηλό κερδών και με ισχυρά λειτουργικά αποτελέσματα, έκλεισε το πρώτο εξάμηνο του έτους, για τον όμιλο των Ελληνικών Πετρελαίων.

Γράφει ο: 

Τα ΕΛ.ΠΕ. συνεχίζουν να καταρρίπτουν το ένα ρεκόρ μετά από το άλλο, ακόμη και σε περιόδους, όπως η προηγούμενη, με αρνητικές τάσεις στην αγορά, όπως η μείωση των περιθωρίων διύλισης και η ισοτιμία δολαρίου, ενώ στο πρώτο εξάμηνο έλαβαν χώρα και προγραμματισμένες συντηρήσεις διυλιστηρίων

Τα δημοσιευμένα κέρδη EBITDA ανήλθαν σε 307 εκατ. ευρώ στο δεύτερο τρίμηνο, έναντι 152 εκατ. ευρώ κατά την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ωθώντας τα αντίστοιχα μεγέθη του εξαμήνου στα 473 εκατ. ευρώ (+25%).

Τα δημοσιευμένα καθαρά κέρδη του ομίλου ανήλθαν σε 151 εκατ. ευρώ στο τρίμηνο (έναντι 44 εκατ. πέρυσι) και 225 εκατ. ευρώ (+34%) στο πρώτο εξάμηνο του έτους.

Ο κύκλος εργασιών στο τρίμηνο ανήλθε σε 2,5 δισ. ευρώ, ενώ στο εξάμηνο διαμορφώθηκε σε 4,7 δισ., ως αποτέλεσμα των αυξημένων τιμών και των υψηλών όγκων πωλήσεων.

Εξαιρώντας την επίδραση της μεταβολής των τιμών του αργού πετρελαίου λόγω αποθεμάτων, καθώς και άλλα μη επαναλαμβανόμενα στοιχεία, τα συγκρίσιμα αποτελέσματα διαμορφώθηκαν ως εξής:

 • Τα Κέρδη EBITDA του δεύτερου τριμήνου ανέρχονται σε 187 εκατ. ευρώ, έναντι 228 εκατ. στο αντίστοιχο διάστημα του 2017. Στο εξάμηνο διαμορφώθηκαν σε 336 εκατ. έναντι 457 εκατ. ευρώ.
 • Τα Καθαρά Κέρδη του τριμήνου ανήλθαν σε 66 εκατ. ευρώ, έναντι 98 εκατ. στο δεύτερο τρίμηνο του 2017, ενώ τα αντίστοιχα για το εξάμηνο, διαμορφώθηκαν εφέτος στα 128 εκατ., έναντι 224 εκατ. ευρώ πέρυσι.
 • Τα λειτουργικά αποτελέσματα στο τρίμηνο αλλά και το εξάμηνο, αντανακλούν κυρίως τη διαφοροποίηση του περιβάλλοντος διύλισης, καθώς τα διεθνή περιθώρια μειώθηκαν, ενώ ιδιαίτερα αρνητική επίπτωση έχει η ενδυνάμωση του ευρώ σε σχέση με το δολάριο. Αντίστοιχα, τα αποτελέσματα έχουν επιβαρυνθεί με αυξημένες προβλέψεις για αγορά δικαιωμάτων ρύπων διοξειδίου του άνθρακα, ενώ περιορισμένη επίπτωση είχε η προγραμματισμένη συντήρηση στα διυλιστήρια Ελευσίνας και Θεσσαλονίκης, που ολοκληρώθηκε με επιτυχία εντός του δεύτερου τριμήνου, με περαιτέρω βελτίωση των μονάδων παραγωγής και σημαντικά θετικό αντίκτυπο στη λειτουργία από το τρίτο τρίμηνο.

Για το σύνολο του πρώτου εξαμήνου, η παραγωγή διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα και ανήλθε στους 7,65 εκατ. τόνους, ενώ οι όγκοι πωλήσεων έφθασαν τους 8,27 εκατ. τόνους, με κύριο στοιχείο την αύξηση των εξαγωγών κατά 10% στους 5 εκατ. τόνους, συνεισφέροντας το 60% των συνολικών πωλήσεων.

Αντίθετα, οι πωλήσεις στην εσωτερική αγορά κατέγραψαν μείωση, λόγω κυρίως των όγκων πωλήσεων ΔΕΗ και των ναυτιλιακών καυσίμων.

Σε σχέση με τη χρηματοοικονομική του θέση, ο όμιλος συνεχίζει να παρουσιάζει σημαντική βελτίωση στο κόστος, καθώς σημειώθηκε περαιτέρω μείωση κατά 14% στο εξάμηνο, ως αποτέλεσμα της ολοκλήρωσης του προγράμματος αναχρηματοδότησης για το 2018.

Τέλος, σημαντική πρωτοβουλία αποτελεί η επίσημη έναρξη και ο καθορισμός σειράς ενεργειών στον τομέα του Ψηφιακού Μετασχηματισμού, καθώς και της βελτίωσης της ενεργειακής επίδοσης του Ομίλου, κάτι που θα αποτελέσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στα επόμενα χρόνια.

Αύξηση διεθνών τιμών αργού και ευρώ
Η μονομερής επαναφορά από τις ΗΠΑ των κυρώσεων κατά του Ιράν, είχε ως αποτέλεσμα την περαιτέρω αύξηση των διεθνών τιμών αργού στο δεύτερο τρίμηνο του έτους, παρά τον έλεγχο της παραγωγής των χωρών-μελών του ΟΠΕΚ, με την τιμή Brent να κυμαίνεται κατά μέσο όρο στα 75 δολ./bbl, σημειώνοντας αύξηση 10%, σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους και σε σημαντικά υψηλότερα επίπεδα, σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο ($51/bbl).

Οι μακροοικονομικές και οι πολιτικές εξελίξεις σε Ευρωζώνη και ΗΠΑ είχαν ως αποτέλεσμα την ενίσχυση του ευρώ, στα 1,19 δολάρια, κατά μέσο όρο, σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο (1,10 δολ.).

Η ενίσχυση των περιθωρίων ντίζελ και η ομαλοποίηση των περιθωρίων μαζούτ, ήταν οι βασικοί παράγοντες διαμόρφωσης των διεθνών περιθωρίων στη Μεσόγειο, με τα περιθώρια Hydrocracking αυξημένα στα 5,7 δολ./bbl, έναντι 4,4 δολ./bbl πέρυσι, ενώ τα περιθώρια τύπου FCC διαμορφώθηκαν στα 5,4 δολ./bbl, μειωμένα σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2017 (6,1 δολ./bbl).

Αύξηση σε αεροπορικά και ναυτιλιακά καύσιμα
Η ζήτηση στην εσωτερική αγορά καυσίμων εμφανίστηκε μειωμένη κατά 2% στο τρίμηνο σε σχέση με πέρυσι, με το συνολικό όγκο να ανέρχεται στα 1,5 εκατ. τόνους, με την κατανάλωση καυσίμων κίνησης να σημειώνει μικρή άνοδο 0,5%.

Αύξηση σημείωσε η αδασμολόγητη αγορά, με τη βελτίωση των συνθηκών στην αγορά αεροπορικών (+11%) και ναυτιλιακών (+3%) καυσίμων, λόγω τουριστικής κίνησης.  

Μείωση χρηματοοικονομικού κόστους  
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε εντός του δεύτερου τρίμηνου του έτους η αναχρηματοδότηση των τραπεζικών δανείων ύψους 900 εκατ. ευρώ, με βελτίωση της χρηματοοικονομικής εικόνας του ομίλου. Συγκεκριμένα υπεγράφησαν:

 • ­Η αναχρηματοδότηση κοινοπρακτικού τραπεζικού δανείου ύψους 400 εκατ. ευρώ, με συμμετοχή ελληνικών και ξένων τραπεζών, λήξης 2023.
 • Ανακυκλούμενη πιστωτική γραμμή ύψους 250 εκατ. ευρώ, τριετούς διάρκειας.
 • Αποπληρώθηκε κοινοπρακτικό δάνειο ύψους 240 εκατ. ευρώ, που είχε συναφθεί το 2016, για αποπληρωμή ευρωομολόγου.

Οι κινήσεις αυτές διασφαλίζουν την κεφαλαιακή επάρκεια του ομίλου για τα επόμενα δύο χρόνια, ενώ βελτιώνουν σημαντικά τους όρους και την ευελιξία χρηματοδότησης.

Τα χρηματοοικονομικά έξοδα στο δεύτερο τρίμηνο του 2018 ανήλθαν στα 37 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 10% σε σχέση με πέρυσι και 20% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2017, ενώ μετά την υπογραφή των δανειακών συμβάσεων αναμένεται η περαιτέρω μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους.

Οι λειτουργικές ταμειακές ροές (Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA – επενδυτικές δαπάνες) για το δεύτερο τρίμηνο του 2018 διαμορφώθηκαν στα 152 εκατ., με τον καθαρό δανεισμό να διαμορφώνεται σε 1,9 δισ. ευρώ και τον συντελεστή μόχλευσης στο 43%, μειωμένο σε σχέση με πέρυσι.

Σημαντικές εξελίξεις
Στον κλάδο Έρευνας και Παραγωγής, η κοινοπραξία της Total (40% - διαχειριστής), ExxonMobil (40%) και ΕΛ.ΠΕ. ανακοινώθηκε ως «Επιλεγείς Αιτών» για τις δύο θαλάσσιες περιοχές Δυτικά και Νοτιοδυτικά της Κρήτης.

Αναφορικά με τη πώληση του ΔΕΣΦΑ, υπεγράφη στις 20/07/2018 η σύμβαση πώλησης του 66% του μετοχικού κεφαλαίου του ΔΕΣΦΑ (35% για τα ΕΛΠΕ και 31% για το ΤΑΙΠΕΔ) στην κοινοπραξία των εταιρειών Snam S.p.A., Enagás Internacional S.L.U. και Fluxys S.A. έναντι συνολικού τιμήματος 535 εκατ. ευρώ, ενώ αναμένεται η ολοκλήρωση της συναλλαγής στους επόμενους μήνες.

Στο πλαίσιο αναδιοργάνωσης των δραστηριοτήτων διανομής και εμπορίας του ομίλου ΔΕΠΑ, στις 13 Ιουλίου 2018, η ΔΕΠΑ υπέγραψε συμφωνία με την Attiki Gas BV (θυγατρική της Shell Gas BV)  για την εξαγορά του 49% του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΠΑ και ΕΔΑ Αττικής.

Αποτελέσματα δραστηριοτήτων

ΔΙΥΛΙΣΗ, ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ & ΠΩΛΗΣΕΙΣ

 • Το δεύτερο τρίμηνο του έτους, τα συγκρίσιμα κέρδη EBITDA του κλάδου Διύλισης, Εφοδιασμού και Πωλήσεων ανήλθαν στα 136 εκατ. ευρώ (-24%), με τα αντίστοιχα του εξαμήνου στα 248 εκατ. (-32%).
 • Οι πωλήσεις και η παραγωγή στο τρίμηνο διαμορφώθηκαν στα 4,2 εκατ. (-2%) και 3,7 εκατ. τόνους (-5%) αντίστοιχα, καθώς επηρεάστηκαν από το πρόγραμμα συντήρησης των διυλιστηρίων Ελευσίνας και Θεσσαλονίκης.
 • ­Το συνολικό τελικό περιθώριο διύλισης ΕΛ.ΠΕ. ανήλθε στα 10,6 δολ./βαρέλι, λόγω βελτιωμένης λειτουργίας των διυλιστηρίων και αριστοποίησης του μίγματος κατεργασίας αργού.
 • Η απόδοση ενδιάμεσων κλασμάτων ανήλθε στο 50%, ενώ του μαζούτ στο 12%, αναδεικνύοντας την ανταγωνιστική θέση του ομίλου, εν όψει εφαρμογής των νέων κανονισμών για ναυτιλιακά καύσιμα, μετά την επένδυση στο διυλιστήριο Ελευσίνας.

ΠΕΤΡΟΧΗΜΙΚΑ

 • Οι υψηλότεροι όγκοι πωλήσεων (+27%) είχαν θετικό αντίκτυπο στην κερδοφορία, με τα συγκρίσιμα EBITDA να διαμορφώνονται στα 27 εκατ. ευρώ (+15%), με το σύνολο του εξαμήνου στα 53 εκατ. ευρώ (+4%).

ΕΜΠΟΡΙΑ

 • Το συγκρίσιμο EBITDA της εμπορίας ανήλθε σε 25 εκατ. ευρώ, με το εξάμηνο να διαμορφώνεται στα 38 εκατ.
 • ­Στην Εγχώρια Εμπορία η μείωση όγκων πωλήσεων, κυρίως λόγω πτώσης στους όγκους της ΔΕΗ, διαμόρφωσε το συγκρίσιμο EBITDA τριμήνου στα 12 εκατ. ευρώ (-6%).
 • ­Η λειτουργική κερδοφορία στη Διεθνή Εμπορία, επηρεάστηκε από τη μείωση χονδρικών πωλήσεων στη Βουλγαρία, με το συγκρίσιμο EBITDA τριμήνου στα 13 εκατ. ευρώ (-5%).

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

 • Η συνεισφορά της ΔΕΠΑ και των θυγατρικών της στα ενοποιημένα καθαρά κέρδη του ομίλου  ανήλθε στα 4 εκατ. ευρώ, λόγω μείωσης των όγκων πωλήσεων (-19%).
 • Το EBITDA της Elpedison διαμορφώθηκε στα -2 εκατ. ευρώ, καθώς επηρεάστηκε από το σταμάτημα για συντήρηση της μονάδας ηλεκτροπαραγωγής στη Θεσσαλονίκη, παρά το γεγονός ότι οι δραστηριότητες εμπορικών και λιανικών πωλήσεων παρουσιάζουν βελτιωμένη κερδοφορία.