Log in

ΕΛ.ΠΕ.: Θετικά αποτελέσματα στο τρίμηνο

Με αύξηση της τάξεως του 34% στα συγκρίσιμα EBITDA και με 63 εκατ. καθαρά κέρδη κινήθηκαν τα μεγέθη των Ελληνικών Πετρελαίων στο τρίτο τρίμηνο της τρέχουσας χρήσης.

 

Σύμφωνα με τη διοίκηση της εισηγμένης, τα αποτελέσματα ενισχύθηκαν από τα ισχυρά διεθνή περιθώρια διύλισης, τις αυξημένες εξαγωγές και τις συνεχιζόμενες προσπάθειες για τον έλεγχο των δαπανών, οι οποίες σε σταθερές τιμές είναι μειωμένες κατά 13% σε σύγκριση με πέρυσι.

Αντιθέτως, τα μεγέθη των ΕΛ.ΠΕ. επηρεάστηκαν από τη διαδικασία εκκίνησης της εμπορικής λειτουργίας του αναβαθμισμένου διυλιστηρίου Ελευσίνας, με μη επαναλαμβανόμενα έξοδα και αυξημένα αποθέματα, που επέδρασαν αρνητικά στην κερδοφορία και τις ταμειακές ροές κατά το ίδιο διάστημα.

Από το τέλος του τριμήνου, το διυλιστήριο λειτουργεί σε πλήρη δυναμικότητα, εξάγοντας το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής του σε προϊόντα diesel και η συνολική θετική συνεισφορά θα φανεί στα αποτελέσματα του τελευταίου τριμήνου του έτους.

«Το ελληνικό οικονομικό περιβάλλον συνέχισε να είναι δυσμενές, με τη μειωμένη ρευστότητα να επηρεάζει την οικονομική δραστηριότητα (μείωση ΑΕΠ κατά 7,2% στο τρίτο τρίμηνο). Η εγχώρια ζήτηση καυσίμων ήταν μειωμένη κατά 11% σε σχέση με πέρυσι, τόσο στον κλάδο λιανικής, όσο και στη βιομηχανία», σημειώνει η διοίκηση του ομίλου.

Τα Συγκρίσιμα Καθαρά Κέρδη ανήλθαν στα 63 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 17 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2011. Η κερδοφορία ενισχύθηκε από κέρδη συναλλαγματικών διαφορών 20 εκατ. λόγω αποτίμησης δανείων σε δολάρια ΗΠΑ (έναντι ζημιάς 43 εκατ. ευρώ το Γ’ τρίμηνο 2011), καθώς και τις επιδόσεις των συνδεδεμένων επιχειρήσεων στον κλάδο ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου.

Τα Δημοσιευμένα Καθαρά Κέρδη ανήλθαν στα 70εκατ., έναντι ζημίας 17 εκατ. ευρώ στο τρίτο τρίμηνο του 2011, καθώς η ανάκαμψη των τιμών αργού πετρελαίου οδήγησε σε κέρδη από αποτίμηση αποθεμάτων ύψους 30 εκατ. ευρώ.

Η διαδικασία εκκίνησης των διυλιστηρίων και οι σχετιζόμενες ανάγκες κεφαλαίου κίνησης, ειδικά για το διυλιστήριο Ελευσίνας, οδήγησαν σε αυξημένο Καθαρό Δανεισμό στα 2,4 δισ. ευρώ. Η εμπορική λειτουργία του νέου διυλιστηρίου  σηματοδοτεί την έναρξη της σταδιακής μείωσης του δανεισμού του Ομίλου.

Η αναχρηματοδότηση πιστωτικών γραμμών που λήγουν στο τελευταίο τρίμηνο του 2012 και στο πρώτο τρίμηνο του επομένου έτους είναι ήδη σε εξέλιξη, με στόχο τη σύναψη δανείων συνολικού ύψους 750 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τη διοίκηση. Η διαδικασία των κοινοπρακτικών δανείων ξεκίνησε στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου στις 15 Νοεμβρίου 2012 και τα νέα δάνεια υποστηρίζονται από το βασικό κορμό τραπεζών που διατηρούν μακροχρόνια σχέση με τον όμιλο. Έχει ήδη εξασφαλισθεί συμμετοχή αναχρηματοδότησης για δάνεια ύψους άνω των 700 εκατ. από τις διοργανώτριες τράπεζες (Bookrunners και Mandated Lead Arrangers) ενώ η διαδικασία αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους.

Επιπλέον, η διοίκηση των ΕΛ.ΠΕ. επισημαίνει πως η διαδικασία από κοινού με το ΤΑΙΠΕΔ για την πώληση των ΔΕΠΑ / ΔΕΣΦΑ προχωρά σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό, καθώς στις 5 Νοεμβρίου κατατέθηκαν οι μη δεσμευτικές προσφορές από υποψήφιους αγοραστές.

Δήλωση Ι. Κωστόπουλου

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου και του 9μήνου, ο διευθύνων σύμβουλος των ΕΛ.ΠΕ. Γιάννης Κωστόπουλος, δήλωσε:
«Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι, μετά από ασφαλή και επιτυχημένη διαδικασία εκκίνησης, το αναβαθμισμένο διυλιστήριο Ελευσίνας λειτουργεί σε πλήρη δυναμικότητα, σηματοδοτώντας μια σημαντικότατη θετική εξέλιξη για τον Όμιλο. Η ολοκλήρωση της μεγαλύτερης βιομηχανικής επένδυσης στην Ελλάδα και ενός από τα μεγαλύτερα διυλιστηριακά έργα στην Ευρώπη, παρά τις αντιξοότητες της οικονομικής κρίσης στη χώρα, μας κάνει ιδιαίτερα υπερήφανους και αναδεικνύει το υψηλό επίπεδο ικανοτήτων και επαγγελματισμού των ανθρώπων μας σε όλο τον Όμιλο.

Το αναβαθμισμένο διυλιστήριο θα ενισχύσει σημαντικά τις ταμειακές ροές και την κερδοφορία του Ομίλου, θα αυξήσει την εξωστρέφειά του και θα συνεισφέρει σημαντικά οφέλη στη δοκιμαζόμενη ελληνική οικονομία».

Κύρια σημεία αποτελεσμάτων

ΔΙΥΛΙΣΗ, ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ & ΕΜΠΟΡΙΑ

 • Αύξηση όγκων λόγω ισχυρής εξαγωγικής δραστηριότητας και διατήρηση των αυξημένων μεριδίων στην εσωτερική αγορά που επετεύχθησαν το προηγούμενο τρίμηνο.
 • Αυξημένη συνεισφορά από τα διυλιστήρια Ασπροπύργου και Θεσσαλονίκης λόγω υψηλών διεθνών περιθωρίων και αριστοποίησης μίγματος αργού, που αντιστάθμισαν το μη επαναλαμβανόμενο κόστος από τη διαδικασία εκκίνησης του διυλιστηρίου Ελευσίνας. Τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA του κλάδου Εγχώριας Διύλισης, Εφοδιασμού και Εμπορίας ανήλθαν στα €71 εκ. (+88% σε σχέση με Γ’ τρίμ. 2011).
 • ­Ο έλεγχος δαπανών επέφερε μείωση των λειτουργικών εξόδων κατά 6% παρά την αυξημένη παραγωγή και τη λειτουργία του διυλιστηρίου Ελευσίνας.
 • ­Οι δυσμενείς συνθήκες της τοπικής αγοράς οδήγησαν το διυλιστήριο της ΟΚΤΑ σε αρνητικό αποτέλεσμα (Συγκρίσιμα EBITDA στα €-3 εκ.).

ΕΓΧΩΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ

 • ­Η μείωση της ζήτησης, επηρέασε την κερδοφορία, παρά την αύξηση μεριδίων αγοράς και της διαρκούς προσπάθειας ελέγχου δαπανών (μείωση εξόδων κατά 12%), οδηγώντας τα Κέρδη EBITDA της Εγχώριας Εμπορίας στα €4 εκ. (Γ’ τρίμ. 2011: €11 εκ.).
 • ­Η μειωμένη τουριστική κίνηση και τα χαμηλότερα περιθώρια επηρέασαν την επίδοση του κλάδου Αεροπορίας ενώ ο αυστηρότερος έλεγχος πιστώσεων στον κλάδο Ναυτιλιακών Καυσίμων οδήγησε σε χαμηλότερους όγκους πωλήσεων.
 • ­Μετά την ολοκλήρωση των προγραμμάτων αναβάθμισης, η προτεραιότητα του Ομίλου εστιάζεται στη σταδιακή ενίσχυση της απόδοσης και της κερδοφορίας της Εγχώριας Εμπορίας.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 • ­Τα EBITDA της Διεθνούς Εμπορίας διαμορφώθηκαν στα €13 εκ. (Γ’ τρίμ. 2011: €16 εκ.).
 • ­Ισχυρή επίδοση στην ΕΚΟ Βουλγαρίας, λόγω αύξησης μεριδίων αγοράς και περιθωρίων καθώς και στη JPK (Μαυροβούνιο) λόγω πετυχημένου λανσαρίσματος νέου προϊόντος Diesel.
 • ­Η κερδοφορία της ΕΚΟ Κύπρου επηρεάστηκε από τις επιδεινούμενες οικονομικές συνθήκες στη χώρα.

ΠΕΤΡΟΧΗΜΙΚΑ

 • Τα EBITDA ανήλθαν στα €13 εκ. (Γ’ τρίμ. 2011: €16 εκ.), λόγω της ανόδου των διεθνών τιμών πολυπροπυλενίου και της αυξημένης παραγωγής προπυλενίου.
 • ­Η αυξημένη εξαγωγική δραστηριότητα (άνω του 65% των συνολικών πωλήσεων) αντιστάθμισε την πτώση της εσωτερικής αγοράς.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

 • ­Τα EBITDA της Elpedison διαμορφώθηκαν στα €19 εκ. (+21% σε σχέση με πέρυσι), καθώς οι καιρικές συνθήκες οδήγησαν σε αύξηση της Οριακής Τιμής Συστήματος. Η παραγωγή στο Γ’ τρίμηνο ήταν μειωμένη λόγω προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης στα εργοστάσια της εταιρείας.
 • ­Θετικά αποτελέσματα από ΔΕΠΑ  η οποία, αν εξαιρεθεί η επίπτωση της επίλυσης των εκκρεμοτήτων με την ΔΕΗ, συνείσφερε στα Καθαρά Κέρδη του Ομίλου €13 εκ. (+16% σε σχέση με πέρυσι).