Προειδοποίηση
  • JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 64
Log in

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 6,5% των τιμών παραγωγού στη βιομηχανία

Αύξηση 6,5% σημείωσε ο Γενικός ∆είκτης Τιµών Παραγωγού στη Βιοµηχανία (σύνολο Εγχώριας και Εξωτερικής Αγοράς) του µηνός Αυγούστου 2012, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2011, έναντι αύξησης 7,8% που σηµειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση των δεικτών του έτους 2011 προς το 2010, σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Ο Γενικός ∆είκτης κατά το µήνα Αύγουστο 2012, σε σύγκριση µε το δείκτη του Ιουλίου 2012, παρουσίασε αύξηση 1,7%, έναντι µείωσης 0,9%, που σηµειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2011 (Πίνακας 1.Ι).

Ο µέσος ∆είκτης του δωδεκαµήνου Σεπτεµβρίου 2011 – Αυγούστου 2012, σε σύγκριση προς τον ίδιο δείκτη του δωδεκαµήνου Σεπτεµβρίου 2010 – Αυγούστου 2011, παρουσίασε αύξηση 6,1%, έναντι αύξησης 7,3%, που σηµειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούµενων δωδεκαµήνων.

1. Ανάλυση µηνιαίων µεταβολών, µηνός Αυγούστου 2012 σε σύγκριση µε τον Ιούλιο 2012.

Η αύξηση του Γενικού ∆είκτη Τιµών Παραγωγού κατά 1,7%, το µήνα Αύγουστο 2012, σε σύγκριση µε τον
αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2012, οφείλεται στις µεταβολές των δεικτών των επιµέρους αγορών, δηλαδή:

α. Στην αύξηση του ∆είκτη Τιµών Παραγωγού Εγχώριας Αγοράς κατά 1,7%

β. Στην αύξηση του ∆είκτη Τιµών Παραγωγού Εξωτερικής Αγοράς κατά 1,7%

2. Ανάλυση ετήσιων µεταβολών, µηνός Αυγούστου 2012 σε σύγκριση µε τον Αύγουστο 2011.
Η αύξηση του Γενικού ∆είκτη Τιµών Παραγωγού κατά 6,5%, το µήνα Αύγουστο 2012, σε σύγκριση µε τον
αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2011, οφείλεται στις µεταβολές των δεικτών των επιµέρους αγορών, δηλαδή:
α. Στην αύξηση του ∆είκτη Τιµών Παραγωγού Εγχώριας Αγοράς κατά 6,8%

β. Στην αύξηση του ∆είκτη Τιµών Παραγωγού Eξωτερικής Aγοράς κατά 5,5%