Log in

Pimco: Η κρίση του κορονοϊού κρύβει επενδυτικές ευκαιρίες

Το σοκ COVID έχει ενισχύσει τις διαταραχές, αλλά βλέπουμε παγκόσμιες επενδυτικές ευκαιρίες στην αστάθεια που θα ακολουθήσει.

Γράφουν οι: Joachim Fels, Andrew Balls, Daniel J. Ivascyn*

Πριν από το σοκ COVID, είχαμε προβλέψει ένα δύσκολο επενδυτικό περιβάλλον που υπόκειται σε μια σειρά μακροπρόθεσμων διαταραχών, όπως η αύξηση της Κίνας, ο λαϊκισμός, η τεχνολογία και οι κίνδυνοι που σχετίζονται με το κλίμα. Η πανδημία ενίσχυσε αυτούς τους διαταράκτες και δημιούργησε ένα ακόμη πιο δύσκολο τοπίο για τους επενδυτές.

Στο τελευταίο Secular Outlook, συζητάμε τη σημασία της προετοιμασίας για μια ποικιλία διαταραχών και την επιδίωξη ενεργών ευκαιριών που προκύπτουν όταν συμβαίνει αστάθεια. Όπως πάντα, οι προοπτικές μας προέρχονται από το ετήσιο Secular Forum (που φέτος πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο), στο οποίο συμμετείχαν οι παγκόσμιοι επαγγελματίες επενδύσεων της PIMCO και η Παγκόσμια Συμβουλευτική Επιτροπή καθώς και διακεκριμένοι ομιλητές. Αυτό το ιστολόγιο είναι μια απόσταξη των προοπτικών και των επενδυτικών μας επιπτώσεων.

Οι οικονομικές προοπτικές

Προβλέπουμε ανάπτυξη πάνω από την τάση για μερικά χρόνια καθώς η παγκόσμια οικονομία αναδύεται από την ύφεση του COVID. Ωστόσο, πιστεύουμε ότι οι ανησυχίες που εκφράζονται στο φόρουμ μας ότι η «οικονομική ουλές» θα επιβαρύνει την πιθανή αύξηση της παραγωγής δικαιολογείται.

Τρεις παράγοντες είναι πιθανό να επηρεάσουν τη μακροπρόθεσμη αύξηση της παραγωγικότητας: Οι μεγαλύτερες περίοδοι ανεργίας υποδηλώνουν συνήθως διάβρωση των δεξιοτήτων των ατόμων, η υψηλότερη αβεβαιότητα πιθανότατα θα μειώσει τις επιχειρηματικές επενδύσεις για μεγάλο χρονικό διάστημα και αναμένεται μια αυξανόμενη «ζόμωση» του εταιρικού τομέα λόγω της μαζικής υποστήριξης της κυβέρνησης και της κεντρικής τράπεζας.

Οι δύο βασικοί παράγοντες ταλάντευσης που θα μπορούσαν να προκαλέσουν εκπλήξεις ανάποδα ή αρνητικά είναι η κατάσταση της πανδημίας και ο βαθμός στον οποίο η δημοσιονομική πολιτική παραμένει ενεργή ή υποχωρεί. Ενώ περισσότερα κίνητρα είναι ήδη στον ορίζοντα στην Ευρώπη, το αποτέλεσμα των εκλογών των ΗΠΑ τον Νοέμβριο (ελπίζουμε) θα παρέχει περισσότερη σαφήνεια σχετικά με το πεδίο και τη φύση της συνεχιζόμενης δημοσιονομικής στήριξης.

Λαμβάνοντας υπόψη το δύσκολο βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο οικονομικό σκηνικό, και με την αναστάτωση που ενδέχεται να οδηγήσει σε επαναλαμβανόμενες περιόδους αστάθειας στις χρηματοπιστωτικές αγορές, αναμένουμε ότι τα επιτόκια νομισματικής πολιτικής στις περισσότερες προηγμένες οικονομίες θα παραμείνουν χαμηλά ή θα πέσουν ακόμη χαμηλότερα για πολλά ή για όλα τα τα επόμενα τρία έως πέντε χρόνια.

Θεωρούμε τα αρνητικά ποσοστά ως ένα απελπισμένο εργαλείο με ανεπιθύμητες ενέργειες που γίνονται μεγαλύτερες, τα μεγαλύτερα ποσοστά παραμένουν αρνητικά (βλ. «Μια αρνητική προβολή για τα αρνητικά ποσοστά»). Ωστόσο, με τις αποδόσεις των ομολόγων να είναι ήδη χαμηλές ή αρνητικές και οι καμπύλες απόδοσης να είναι επίπεδες, περισσότερες κεντρικές τράπεζες είναι πιθανό να προχωρήσουν σε αρνητική (ή πιο βαθιά αρνητική) περιοχή ως απάντηση σε μελλοντικές δυσμενείς κρίσεις, μαζί με περαιτέρω αγορές σε ένα ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων.

Επενδυτικές επιπτώσεις

Η εκκίνηση των αποτιμήσεων στις αγορές ομολόγων και στις μετοχικές αγορές καθιστά δύσκολο να φανταστεί κανείς τον συνεχιζόμενο πληθωρισμό των τιμών των περιουσιακών στοιχείων ως υποπροϊόν ή την πρόθεση των πολιτικών παρεμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων των καλύτερων προσπαθειών των κεντρικών τραπεζών να αντισταθμίσουν τις επιπτώσεις των μελλοντικών αρνητικών σοκ.

Ενώ βλέπουμε πολύ λίγο ανοδικό κίνδυνο για τον πληθωρισμό στο εγγύς μέλλον, πιστεύουμε ότι με την πάροδο του χρόνου θα έχει νόημα να αντισταθμιστεί η αύξηση του πληθωρισμού, χρησιμοποιώντας τίτλους που προστατεύονται από πληθωρισμό (TIPS), στρατηγικές καμπύλης απόδοσης, ακίνητα και πιθανώς έκθεση σε εμπορεύματα.

Ευκαιρίες σε πίστωση

Τα πιστωτικά περιθώρια πλησιάζουν στα σχόλιά τους, αλλά θα προσπαθήσουμε να προσθέσουμε αξία με ενεργό όνομα και επιλογή ασφάλειας. Αυτό δεν είναι ένα περιβάλλον όπου θέλουμε την έκθεση σε γενικές πιστώσεις.

Εξακολουθούμε να βλέπουμε τους τίτλους που υποστηρίζονται από ενυπόθηκα γραφεία των ΗΠΑ ως μια σχετικά σταθερή και αμυντική πηγή εισοδήματος στα χαρτοφυλάκια μας. Επιπλέον, τα στεγαστικά δάνεια εκτός των ΗΠΑ και το ευρύτερο σύνολο τίτλων που υποστηρίζονται από αμερικανικές και παγκόσμιες περιουσίες προσφέρουν αρχαιότητα στη διάρθρωση του κεφαλαίου και ένα ευνοϊκό μειονέκτημα προφίλ κινδύνου σε περίπτωση αρνητικών μακροοικονομικών ή εκπλήξεων στην αγορά.

Οι στρατηγικές ιδιωτικής πίστωσης και ιδιωτικών ακινήτων προσφέρουν τις δυνατότητες για ελκυστικές αποδόσεις, συμπεριλαμβανομένης της συλλογής πριμοδοτήσεων ρευστότητας για επενδυτές που είναι σε θέση να δεσμεύσουν μακροπρόθεσμα κεφάλαια και να αναλάβουν τους αυξημένους κινδύνους που συνδέονται με ιδιωτικές επενδύσεις.

Ευκαιρίες σε πολλές περιοχές

Αναμένουμε να βρούμε καλές επενδυτικές ευκαιρίες στην Ευρώπη εάν διατηρηθεί η τρέχουσα μεγαλύτερη σταθερότητα της ζώνης του ευρώ ή - ως ενεργητικοί επενδυτές - σε περίπτωση που η Ευρώπη συνεχίσει το πιο οικείο μοτίβο ενός βήματος προς τα εμπρός ακολουθούμενο από δύο βήματα προς τα πίσω.

Αναμένουμε επίσης να βρούμε καλές επενδυτικές ευκαιρίες στην Ασία, μια περιοχή που μέχρι στιγμής έχει επιδείξει κάπως μεγαλύτερη σταθερότητα κατά τη διάρκεια της κρίσης COVID, συμπεριλαμβανομένων ενεργών ευκαιριών για επιλογή εταιρικής πίστωσης.

Πιστεύουμε ότι οι αναδυόμενες αγορές προσφέρουν γενικά το δυναμικό για υψηλότερες αποδόσεις από τις ανεπτυγμένες χώρες, δεδομένης της αρχικής αποτίμησης, αλλά και τη δυνατότητα για ακόμη πιο σημαντικές διαταραχές που θα οδηγήσουν σε μια σειρά νικητών και ηττημένων.

Τα νομίσματα των αναδυόμενων αγορών προσφέρουν επίσης τη δυνατότητα υψηλότερων αποδόσεων δεδομένης της αρχικής αποτίμησης, αλλά υπόκεινται σε τοπικό και παγκόσμιο κίνδυνο διακοπής. Ενώ οι βραχυπρόθεσμες κυκλικές προοπτικές για μια παγκόσμια ανάκαμψη από το σοκ του COVID αυξάνουν την πιθανότητα περαιτέρω αποδυνάμωσης του δολαρίου, οι επαναλαμβανόμενες διακοπές στο κοσμικό χρονικό πλαίσιο πιθανότατα θα οδηγήσουν σε περιόδους πτήσης προς το δολάριο, τις οποίες πολλοί επενδυτές πιστεύουν ότι παραμένει το ασφαλέστερο καταφύγιο ακόμη και σε έναν πιο πολυπολικό κόσμο.

Η προοπτική ενός δυσκολότερου επενδυτικού περιβάλλοντος και η πιθανότητα αύξησης της οικονομικής και της αστάθειας της αγοράς σημαίνουν ότι θα δώσουμε σημαντική έμφαση στη διατήρηση κεφαλαίου και στην αποφυγή του κινδύνου έκθεσης σε απόλυτες απώλειες. Πιστεύουμε επίσης ότι αυτό είναι πιθανό να είναι ένα επενδυτικό περιβάλλον που απαιτεί μια προσέγγιση ασθενών, μια παγκόσμια προσέγγιση και μια ευέλικτη προσέγγιση για να χρησιμοποιήσει ένα όσο το δυνατόν ευρύτερο σύνολο επενδυτικών μέσων και να επιδιώξει ελκυστικές ευκαιρίες προσαρμοσμένες στον κίνδυνο σε όλες τις δικαιοδοσίες.

* Αναλυτές της PIMCO (Pacific Investment Management Company) LLC