Log in

HSBC Navigator: Σε limit down η αισιοδοξία των επιχειρηματιών στην Ελλάδα

Στο τέλος του 2022 εκτιμούν οι Έλληνες επιχειρηματίες ότι θα επιστρέψουν στα προ-COVID επίπεδα κερδοφορίας, αλλά είναι σαφώς πιο απαισιόδοξοι για το μέλλον, λόγω της αβεβαιότητας για τις επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στην έρευνα της HSBC Navigator μόλις το 28% των ερωτηθέντων επιχειρηματιών εκφράζουν αισιοδοξία, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό του προηγούμενου έτους ήταν στο 65%.

Παράλληλα, το 81% των επιχειρηματιών θεωρεί ότι το διεθνές εμπόριο έχει γίνει πιο δύσκολο, αν και θεωρούν ότι υπάρχουν θετικές προοπτικές στο διασυνοριακό εμπόριο.

Στην έρευνα του τομέα Επιχειρηματικής Τραπεζικής της HSBC μεταξύ 10.000 επιχειρήσεων από 39 χώρες, επιχειρείται η χαρτογράφηση των προσδοκιών των στελεχών της αγοράς, σχετικά με τις επιπτώσεις της πανδημίας.

Στην Ελλάδα, η HSBC Navigator είχε διαπιστώσει το 2019 ότι επικρατούσε η μεγαλύτερη αισιοδοξία στην Ευρώπη, για το μέλλον των επιχειρήσεων. Ωστόσο λόγω πανδημίας επήλθε «ανατροπή», με την απαισιοδοξία να κυριαρχεί και να είναι μεγαλύτερη σε σύγκριση με τον μέσο όρων των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων.

Μόνο το 9% των ελληνικών εταιριών είναι πλέον πιο κερδοφόρες σε σύγκριση με τα προ-COVID επίπεδα και το 34% αναμένει να επιστρέψει στην προ-πανδημίας κερδοφορία μέχρι το τέλος του 2021.

Το 32% και το 11% των επιχειρήσεων θεωρούν ότι θα χρειαστούν χρόνο έως το τέλος του 2022 και του 2023 αντίστοιχα, προκειμένου να κερδίσουν το χαμένο έδαφος, ενώ το 8% βλέπει κάτι τέτοιο να πραγματοποιείται πολύ αργότερα.

Πάντως, όπως καταγράφεται και σε παγκόσμιο επίπεδο, η επιδημία δεν φαίνεται να οδηγεί τις επιχειρήσεις να εγκαταλείπουν τις επενδύσεις για την ανάπτυξή τους. Το 63% των ελληνικών επιχειρήσεων πρόκειται να αυξήσουν τις επενδύσεις τους τον επόμενο χρόνο. Λιγότερες από μία στις πέντε θα μειώσουν τις επενδύσεις τους.

Οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα προγραμματίζουν να εστιάσουν τις επενδύσεις τους στο μάρκετινγκ, τις ταμειακές ροές και τη διαχείριση των κεφαλαίων τους και στη βελτίωση της εμπειρίας των πελατών τους.

Θετικές προοπτικές στο διεθνές εμπόριο
Το 71% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα δήλωσαν θετικές ως προς τις προοπτικές τους για το διεθνές εμπόριο κατά την επόμενη διετία. Το ποσοστό, όμως, αυτό έχει μειωθεί κατά 10% σε σχέση με το 2019, ακολουθώντας τις παγκόσμιες τάσεις.

Οι ελληνικές εξωστρεφείς επιχειρήσεις έχουν αυξήσει την αναλογία του διεθνούς τους εμπορίου, με μία στις τρεις να δραστηριοποιείται στο εξωτερικό σε ποσοστό που υπερβαίνει το 50%, ποσοστό αντίστοιχο με τον παγκόσμιο μέσο όρο.

Η Ευρώπη είναι ο πιο σημαντικός εμπορικός εταίρος για την Ελλάδα, με το 84% των ελληνικών επιχειρήσεων να δραστηριοποιούνται σε ευρωπαϊκές αγορές, ενώ ακολουθεί η Βόρεια Αμερική (28%).

Κατά τα επόμενα 3-5 χρόνια, η Ευρώπη αναμένεται να παραμείνει η πιο σημαντική γεωγραφική περιφέρεια για την Ελλάδα εμπορικά.
 
Εφοδιαστικές αλυσίδες
Κατά το περασμένο έτος, περισσότερες από 9 στις 10 επιχειρήσεις είχαν προβληματισμούς για την εφοδιαστική τους αλυσίδα, οι οποίοι σχετίζονται κυρίως με το αυξανόμενο κόστος (49%), τους οικονομικούς πόρους/χρόνο που απαιτήθηκε για τη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας (31%) και τη μεγάλη απόσταση που έχουν οι προμηθευτές από τους πελάτες τους (31%).

Οι βασικές προτεραιότητες των ελληνικών εταιρειών ως προς την εφοδιαστική τους αλυσίδα κατά το 2021 είναι η αύξηση της χρήσης της τεχνολογίας  (72% στην Ελλάδα, 48% παγκοσμίως) καθώς και η αυστηροποίηση των συμβάσεων/προδιαγραφών με τους προμηθευτές τους (53% έναντι 38%).

Η βιωσιμότητα φέρνει ευκαιρίες
Το 94% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα θεωρούν ότι πολλαπλές ευκαιρίες απορρέουν από την ενίσχυση των περιβαλλοντικών και ηθικών τους προτύπων.

Ως πιο σημαντικές τέτοιες ευκαιρίες αναφέρθηκαν: Η βελτίωση της φήμης της εταιρείας (39%), η ενίσχυση των τοπικών κοινοτήτων (37%), η προσέλκυση επενδύσεων (33%) και η βελτίωση της ευεξίας των εργαζομένων (33%). Το 75% των ελληνικών εταιρειών αναμένουν ότι οι πωλήσεις τους θα αυξηθούν το επόμενο έτος, λόγω της εστίασης στη βιωσιμότητα, με την πλειοψηφία (51%) να αναμένει ότι η αύξηση αυτή θα είναι μέτρια, έως 5%.

Περιβάλλον και Κοινωνική Ευθύνη
Αν και κάτω από τον παγκόσμιο μέσο όρο, η πλειονότητα των ελληνικών εταιρειών έχει σχέδια ή έχει ήδη θέσει στόχους για διάφορες πτυχές των ζητημάτων Περιβαλλοντικής Κοινωνικής και Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΠΚΕ).

Το 76% των ελληνικών εταιρειών (από 69% το 2019) καταμετρούν τις επιδόσεις τους ως προς την περιβαλλοντική βιωσιμότητα, το 81% (από 59% το 2019)  αξιολογούν την κοινωνική τους βιωσιμότητα και το 59% (62% το 2019) παρακολουθούν τις επιδόσεις τους σε τομείς της εταιρικής διακυβέρνησης.

Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της HSBC στην Ελλάδα, Peter Yeates, «η αισιοδοξία των ελληνικών επιχειρήσεων έχει περιοριστεί σημαντικά εξαιτίας της κρίσης του κορονοΐου, αλλά ορισμένα από τα ευρήματα της έρευνας είναι ενθαρρυντικά για την ανάκαμψη μετά την πανδημία. Οι ελληνικές επιχειρήσεις εξακολουθούν να είναι πρόθυμες να επενδύσουν στην ανάπτυξή τους, είναι θετικές ως προς τις προοπτικές του διεθνούς τους εμπορίου και προσπαθούν να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες στο εξωτερικό».

Ο επικεφαλής της HSBC στην Ελλάδα θεωρεί ελπιδοφόρο το ότι οι επιχειρήσεις συνειδητοποιούν ότι η μελλοντική τους ανάπτυξη εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την προσήλωσή τους στη βιωσιμότητα. «Εάν οι κυβερνήσεις, οι ρυθμιστικές αρχές, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και οι εταιρείες σε όλο τον κόσμο αντιμετωπίσουν την πανδημία ως αφορμή για αφύπνιση, τότε μπορούμε να αναμένουμε μια πιο βιώσιμη επανεκκίνηση της οικονομίας μετά το τέλος αυτής της πρωτοφανούς κρίσης», κατέληξε ο κ. Yeates.